CÔNG TY TNHH EVERROOF VIỆT NAM

Enduring All Weather

Hotline:0912 895 823  

Dự án

Tôn nhựa EverRoof, Công trìn nhà máy công ghiệp

Tôn nhựa EverRoof, Công trìn nhà máy công ghiệp

 Khách hàng : Công ty EPE Việt Nam

- Diện tích: 2000 m2

- Địa chỉ: THủy Nguyên, Hải Phòng

- Thời gian thi công: 12/2015